คำศัพท์ : hear

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hear (เฮีย)

พิจารณา (คดี) ได้ยิน

ทราบ