คำศัพท์ : head

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
head (เฮ็ด)

ศีรษะ ปัดเป่า

อยู่ต้น

ขึ้นหน้า

โหม่ง

แผนก

ช่วงศีรษะ