คำศัพท์ : he

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
he (ฮี)

พระองค์