คำศัพท์ : hazy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hazy (เฮ-สิ)

เมฆหมอก งูๆ ปลาๆ