คำศัพท์ : hay

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hay (เฮ)

หญ้าแห้ง