คำศัพท์ : haul

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
haul (ฮอล)

สิ่งของที่ได้มา (ลม) หวน

(เรือ) หยุด

ทักท้วง

ขน