คำศัพท์ : hate

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hate (เฮท)

น่าเบื่อ