คำศัพท์ : has

(ถูกค้นหาทั้งหมด 75 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
has (แฮ็ส)

ไปเสมอๆ ใช้ (ความระวัง)

สั่งให้

ทำให้เสียท่า

เป็น(โรค)

มี