คำศัพท์ : harp

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
harp (ฮาพ)

ฮาพ พูดซ้ำซาก