คำศัพท์ : harm

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
harm (ฮาม)

ร้ายกาจ