คำศัพท์ : hard

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hard (ฮาด)

แน่น (เหตุการณ์)ไม่อำนวย

ทำให้อำมหิตขึ้น

ลำบาก

ปราศจากความปรานี