คำศัพท์ : hand

(ถูกค้นหาทั้งหมด 94 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hand (แฮ็นด)

มอบ ฝ่าย

ลูกเรือ

หวีกล้วย

ลายมือ

กำมือ

เข็มนาฬิกา

ขาไพ่