คำศัพท์ : ham

(ถูกค้นหาทั้งหมด 66 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
ham (แฮ็ม)

นักวิทยุสมัครเล่น ต้นขาหลังของสัตว์