คำศัพท์ : hair

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hair (แฮ)

เส้นผม