คำศัพท์ : hag

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hag (แฮ็ก)

ยายแก่ที่น่าเกลียด