คำศัพท์ : hack

(ถูกค้นหาทั้งหมด 61 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
hack (แฮ็ค)

(ไอ) แห้งแค็กๆ แผลเบ้อ

เครื่องฟัน

รถม้าเช่า