คำศัพท์ : gyp

(ถูกค้นหาทั้งหมด 60 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gyp (จิพ)

สุนัขตัวเมีย คนใช้

คนโกง