คำศัพท์ : guy

(ถูกค้นหาทั้งหมด 77 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
guy (ไก)

รูปหุ่น เจ้าหมอ (คนนั้นคนนี้)

ผูก