คำศัพท์ : gut

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gut (กัท)

ไหม้ (บ้าน) หมด ทางแคบ

เครื่องใน

เอาของ (ในร้าน) ไปหมด