คำศัพท์ : gun

(ถูกค้นหาทั้งหมด 90 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gun (กัน)

ติดปืน กระบอกฉีด