คำศัพท์ : gums

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gums (กัมส)

เหงือก