คำศัพท์ : gum

(ถูกค้นหาทั้งหมด 71 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gum (กัม)

ติดด้วยกาว ยางไม้

ขี้ตา

ติดเหนียว