คำศัพท์ : gulp

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gulp (กัลพ)

กลืน (น้ำตา)