คำศัพท์ : grim

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
grim (กริม)

(ต่อสู้) ไม่ลดละ ถมึงทึง

น่าสยดสยอง