คำศัพท์ : grey

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
grey (กเร)

สีเทา (ท้องฟ้า) คลุมเครือ

สีมอ