คำศัพท์ : gram

(ถูกค้นหาทั้งหมด 51 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gram (กแร็ม)

ถั่วเขียว กรัม