คำศัพท์ : grab

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
grab (กแร็บ)

แย่ง เครื่องเกาะ

ไพ่ผ่อง