คำศัพท์ : gown

(ถูกค้นหาทั้งหมด 73 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gown (เกาน)

เสื้อโรมันโบราณ ชุดเกาน

เสื้อครุย