คำศัพท์ : gout

(ถูกค้นหาทั้งหมด 64 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gout (เกาท)

โรคนิ้วเท้าบวม