คำศัพท์ : got

(ถูกค้นหาทั้งหมด 62 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
got (ก็อท)

ถูก (ต่อย ตี)

เป็น(หนี้)

มี

ก่อให้เกิด

เข้าใจ

ไปเอามา