คำศัพท์ : gore

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gore (โก)

อาบไปด้วยโลหิต เป้าเสื้อและกางเกง

แทงด้วยของแหลม