คำศัพท์ : goof

(ถูกค้นหาทั้งหมด 48 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
goof (กูฟ)

พลาด มอม

คนโง่