คำศัพท์ : good

(ถูกค้นหาทั้งหมด 68 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
good (กุด)

งาม สูง

อร่อย

ไม่เน่า

เก่ง

ไม่แสลง

อย่างดี

ใจดี

สมควร