คำศัพท์ : gong

(ถูกค้นหาทั้งหมด 54 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gong (ก็อง)

ฆ้อง