คำศัพท์ : gold

(ถูกค้นหาทั้งหมด 59 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gold (โกลด)

ทองคำ เนื้อกษัตริย์

สินบน

เหรียญทองคำ