คำศัพท์ : god

(ถูกค้นหาทั้งหมด 58 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
god (ก็อด)

พระผู้เป็นเจ้า คนดูชั้นอัฒจันทร์