คำศัพท์ : goad

(ถูกค้นหาทั้งหมด 46 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
goad (โกด)

ยุ