คำศัพท์ : gnu

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gnu (นู)

ตัวนู