คำศัพท์ : gnat

(ถูกค้นหาทั้งหมด 55 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gnat (แน็ท)

สิ่งเล็กๆ น้อยๆ ริ้น