คำศัพท์ : glut

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
glut (กลัท)

เหลือเฟือ ป้อยอ

กินอย่าตะกละ