คำศัพท์ : glum

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
glum (กลัม)

เศร้า