คำศัพท์ : glue

(ถูกค้นหาทั้งหมด 126 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
glue (กลู)

เย็บติด ติดด้วยกาว