คำศัพท์ : glib

(ถูกค้นหาทั้งหมด 49 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
glib (กลิบ)

(ลิ้น) คล่อง