คำศัพท์ : glen

(ถูกค้นหาทั้งหมด 50 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
glen (กเล็น)

หุบเขาแคบๆ