คำศัพท์ : girt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 53 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
girt (เกิท)

คาด (ดาบ) ล้อม