คำศัพท์ : gird

(ถูกค้นหาทั้งหมด 52 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gird (เกิด)

คาด (ดาบ) ล้อม