คำศัพท์ : gilt

(ถูกค้นหาทั้งหมด 56 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gilt (กิลท)

เคลือบ (ความโง่ ยาขม

ความขมขื่น)

ทาทอง

พรางด้วยทอง