คำศัพท์ : gill

(ถูกค้นหาทั้งหมด 57 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gill (กิล)

ห้วยลึก จิล

เหนียงสัตว์จำพวกเป็ดไก่

เหงือกปลา