คำศัพท์ : gild

(ถูกค้นหาทั้งหมด 47 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gild (กิลด)

สมาคมซึ่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทาทอง

พรางด้วยทอง