คำศัพท์ : gig

(ถูกค้นหาทั้งหมด 69 ครั้ง)

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล
gig (กิก)

เรือกรรเชียงสำหรับแข่ง รถสองล้อเทียมม้าเดี่ยว